Αποτελεσματικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις και εργαλεία  για τη διασφάλιση της ισότητας των φύλων στην επιστημονική έρευνα και καινοτομία χωρίς αποκλεισμούς.

Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2020 – Εισαγωγή

Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2020 –  Για Ευρωπαϊκά έργα έρευνας και καινοτομίας

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 – Για πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς

10:30 – 12:00 (ώρα Ελλάδας) 

Εγγραφή ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://forms.gle/64KUqdhvjHGtZDtJ9

 
 
Εισαγωγή
Η ισότητα των φύλων στους ερευνητικούς οργανισμούς θεωρείται βασικό βήμα για τη διασφάλιση της αριστείας και της ποιότητας της έρευνας και της καινοτομίας χωρίς αποκλεισμούς. Παρά τον αυξανόμενο αριθμό των ΑΕΙ και ερευνητικών ιδρυμάτων που έχουν δεσμευτεί στην υιοθέτηση πολιτικών ισότητας φύλων στην έρευνα και καινοτομία, τα αποτελέσματα δείχνουν πως είναι δύσκολο να δοθεί προτεραιότητα στην ισότητα των φύλων. Παράλληλα, η διάσταση του φύλου στην επιστημονική έρευνα συχνά παραγκωνίζεται ή αμελείται με αποτέλεσμα η έρευνα να αποκτά μεροληπτική προσέγγιση.

Ξεκινώντας ήδη από το Προγραμματικό Πλαίσιο 7 (FP7), το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) προώθησε την έννοια της θεσμικής αλλαγής εμμένοντας στην αναγκαιότητα μέτρων και πολιτικών ισότητας που αφορούν στους θεσμούς και τις δομές των ερευνητικών ιδρυμάτων με τη χρηματοδότηση σειράς έργων με στόχο την υποστήριξή τους (Πρόγραμμα SwafS). Στο νέο προγραμματικό πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη (Horizon Europe) προβλέπεται η οριζόντια εφαρμογή της διάστασης του φύλου τόσο στην αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων όσο και στην εφαρμογή των ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και του προφίλ των ερευνητικών ιδρυμάτων που αιτούνται χρηματοδότησης.

Το παρόν σεμινάριο πρόκειται να παρουσιάσει το υφιστάμενο ευρωπαϊκό πλαίσιο σχετικά με το φύλο στην Έρευνα και την Καινοτομία και να προτείνει συγκεκριμένες μεθοδολογίες και εργαλεία τόσο για Project Managers ευρωπαϊκών προγραμμάτων όσο και για ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, για την καλύτερη ενσωμάτωση της ισότητας των φύλων και την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων.
 
Θεματικό περιεχόμενο

Πολιτικές της ΕΕ σχετικά με το φύλο στην Έρευνα και στην Καινοτομία. Η διάσταση του φύλου στο νέο πλαίσιο Horizon Europe.
– Παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης: η μετάβαση από τον «Ορίζοντα 2020» στον «Ορίζοντα Ευρώπη».
Παρουσίαση μεθοδολογικών εργαλείων και προσεγγίσεων για την ενσωμάτωση του φύλου ως διάστασης στο περιεχόμενο και τις μεθόδους της επιστημονικής έρευνας. Οδηγίες και εργαλεία για ερευνητικές προτάσεις και ευρωπαϊκά έργα.
Σχέδια Ισότητας Φύλων: παρουσίαση της έννοιας της δομικής αλλαγής σε πανεπιστήμια και ερευνητικούς οργανισμούς. Από την ανίχνευση των ανισοτήτων, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανατροφοδότηση για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

 
Συμμετέχοντες

– Ερευνητές/τριες σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα,
– Ερευνητές/τριες που ασχολούνται με Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα έρευνας και καινοτομίας
– Ανθρώπινο δυναμικό σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
– Project Managers έργων έρευνας και καινοτομίας
– Εκπρόσωποι και μέλη επιτροπών ισότητας

 
Σημείωση: Η πρώτη ημέρα αφορά το σύνολο των συμμετεχόντων. Η δεύτερη ημέρα απευθύνεται σε εκπροσώπους ευρωπαϊκών έργων έρευνας και καινοτομίας και η τρίτη σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. 
 
Οφέλη για τους συμμετέχοντες

– Χρήσιμες μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για την εισαγωγή της διάστασης του φύλου στα ερευνητικά αποτελέσματα και την ερευνητική διαδικασία, για τους συμμετέχοντες που ασχολούνται με Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα.
– Κατάρτιση ολοκληρωμένων πολιτικών ισότητας σε πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και ερευνητικές ομάδες.
– Καλύτερη ενημέρωση για την ισότητα των φυλών κάτι που προβλέπει και το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης Horizon Europe για την έρευνα και καινοτομία

 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους και ανοικτή σε όλους
Σε όλους τους συμμετέχοντες θα αποσταλούν βεβαιώσεις συμμετοχής
Ανώτατο όριο συμμετεχόντων ανά μέρα: 100.
 
Ομάδα διοργάνωσης
Το σεμινάριο είναι μία πρωτοβουλία της ερευνητικής ομάδας ViLabs μέσα από την γνώση και την εμπειρία που αποκόμισε από την συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα και την εφαρμογή σχεδίων ισότητα των φύλων, από το 2016 μέχρι και σήμερα.
 
Δελτία Τύπου

VORIA-GR 06/10/2020: Στο πρώτο από τα τρία webinar της ViLabs που πραγματοποιήθηκε σήμερα παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων οι στόχοι του νέου προγράμματος Horizon Europe. Πηγή

GR-TIMES 06/10/2020: Παραπάνω από 50 συμμετέχοντες και συμμετέχουσες παρακολούθησαν το διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με την διάσταση του φύλου στη διασφάλιση της αριστείας και της ποιότητας της έρευνας και της καινοτομίας. Πηγή

VORIA-GR 13/10/2020: Το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο της εταιρείας επικεντρώθηκε στη σημασία της ισότητας και της διάσταση του φύλου σε Ευρωπαϊκά Έργα. Πηγή

 

Βρείτε εδώ την ατζέντα του σεμιναρίου
Download file

Βρείτε εδώ τις παρουσιάσεις του σεμιναρίου
Download file

Επικοινωνήστε μαζί μας
Βασιλική Μουμτζή: mova@vilabs.eu
Βασιλική Μαδέση:  madesivk@vilabs.eu
Messenger: http://m.me/vilabs.eu  τηλέφωνο: 2310.365.188